Profil

Bogdan Sosnowski

Praktyk z zapleczem dydaktycznym, doradca, mówca
inspiracyjny, trener. Specjalizuje się w zakresie przywództwa,
budowania zespołów, strategii i wdrażania zmian, komunikacji i
personal brandingu.

Coach ICC, master NLP, odpowiedzialny za powstanie, budowę i rozwój
kanału franchyzowego Doradców Biznesowych PLAY ( 750 osób). Przez 11
lat realizował cele spółki oraz osiągał wszystkie wyznaczone dla
tego kanału cele ilościowe, wartościowe, OPEX’owe oraz jakościowe.

Doradztwo
biznesowe

Doradztwo to dla mnie wsłuchanie się w mojego partnera. To określenie obszarów, to wiedza na temat jego oczekiwań, ambicji, planów, sposobu działania.

Szkolenia

Szkolenia są dla mnie przekazaniem wiedzy, doświadczenia, umiejętności, narzędzi oraz znanych mi sposobów ich nauczania. Zmotywowania moich partnerów w rozwoju...

Sesje
indywidualne

Sesje rozwojowe indywidualne to indywidualne spotkanie, które ma na celu dialog, zbudowanie atmosfery kreacji i zaufania.

Wystąpienia
publiczne

Wystąpienia publiczne - wisienka na torcie. To jest ten moment gdzie można bezpośrednio, w rzeczywistości zaprosić salę do dialogu, prezentacja idei, narzędzi lub koncepcji.

Oferta

Wydarzenia

Zapraszam na spotkania, na których przedstawię
NARZĘDZIA W RÓŻNYCH FAZACH ROZWOJU

Będę opisywał narzędzia w każdej fazie oraz nowe koncepcje w pracy
zespołu.
Zwracam uwagę na kreatywność i synergię działań poszczególnych
uczestników zespołu.

Drugim rodzajem spotkań jest prezentacja
PRZEWAGI W PROCESIE SPRZEDAŻY

Zwracam uwagę na markę własną. W jaki sposób odróżnić się od
konkurencji i jak określić własne wartości marki.

Dodatkowa wartość to energia i motywacja którą daję podczas
wystąpień oraz wzbudzenie refleksji uczestników , która przekłada
się na konkretny plan działania.

Aktualności