Doradztwo biznesowe

Doradztwo to dla mnie wsłuchanie się w mojego partnera. To określenie obszarów, to wiedza na temat jego oczekiwań, ambicji, planów, sposobu działania. To partnerstwo w dyskusji, to analiza sytuacji, analiza stanu. To myślenie w różnych obszarach, określenie kompetencji, przestrzeni do rozwoju, określenie celu, drogi do przejścia. Zagrożeń. SWOT 😊 , SWAT oraz Navy Seals. I GROM. Strategia. Cel. Taktyka. Broń. Wróg. Obszar. Polityka. Armia. Sun Tzu.

Szkolenia

Szkolenia są dla mnie przekazaniem wiedzy, doświadczenia, umiejętności, narzędzi oraz znanych mi sposobów ich nauczania. Zmotywowania moich partnerów w rozwoju do tego aby założyli co chcą zmienić, pokazania jak to zmienić, dostrzeżenia ich potencjału, wsparcia w zmianie, utrwalenia. Od ludzi tylko zależy jak użyją wiedzę, którą zdobędą, ale od prowadzącego zależy to jak potrafi przekazać to co umie najlepiej albo co wie najlepiej jak dociera do innych. Szkolenia z zakresu budowania zespołu, stawiania celów, zarządzania sobą w czasie, negocjacji, budowania marki własnej, perswazji oraz procesu sprzedażowego. Szkolenia są przygotowywane indywidualnie ‘tailored solutions’ pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów.

Sesje indywidualne

Sesje rozwojowe indywidualne to indywidualne spotkanie, które ma na celu dialog, zbudowanie atmosfery kreacji i zaufania. To zbudowanie mapy rozwoju w krótkim stosunkowo czasie w celu określenia obszarów, planu akcji, spotkania, omówienia zasad, narzędzi i celu pracy na tym konkretnym spotkaniu. Finałem może być plan akcji, ważne pytania, wnioski, inne osoby, które rozmówca chce zaprosić do projektu. Również praca nad podstawami, stanem i umiejętnościami. Czasami zmiana szczegółu wpływa na wynik myślenia. Indywidualne sesje rozwojowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, rozwojowych oraz NLP polegają na określeniu obszaru do rozwoju, celu, który chcesz zrealizować, jak poprawnie go określić. Efektem sesji jest plan działania w wybranym obszarze. Cena: 1000 PLN netto / 2h.

Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne - wisienka na torcie. To jest ten moment gdzie można bezpośrednio, w rzeczywistości zaprosić salę do dialogu, prezentacja idei, narzędzi lub koncepcji. A czasami kilku rzeczy na raz. To obszar przygotowania i doświadczenia w temacie, który prezentuję. To energia sceny i energia publiczności. To praca z grupą. Z bardzo zróżnicowaną grupą. To zaproszenie wszystkich do historii o wczoraj, dziś lub przyszłości. A czasami wszystkie te miejsca.

Tematy