Bogdan Sosnowski

Bogdan Sosnowski – Praktyk z zapleczem dydaktycznym, doradca, mówca inspiracyjny, trener. Specjalizuje się w zakresie przywództwa, budowania zespołów, strategii i wdrażania zmian, komunikacji i personal brandingu.
Coach ICC, master NLP, odpowiedzialny za powstanie, budowę i rozwój kanału franchyzowego Doradców Biznesowych PLAY ( 750 osób). Przez 11 lat realizował cele spółki oraz osiągał wszystkie wyznaczone dla tego kanału cele ilościowe, wartościowe, OPEX’owe oraz jakościowe.
Magister Europeistyki, Absolwent IESE Business School University of Navarra, uczestnik programu Challenger – Imapct, uczestnik programu Coachning Cleaning – Corporate Coach U.
Publikuje w World Business Class Magazine wspólnie z takimi autorami jak: Brian Tracy, Kevin Hogan, Jacek Walkiewicz, Jakub B. Bączek czy Rahim Blak.
Występuje również na scenach Brian Tracy International, Sales Angels, tworzy programy szkoleniowe dla firm, analizuje działające już zespoły sprzedaży oraz doradza w zakresie strategii spółek, strategii sprzedażowych, rekrutacji oraz budowania procesów i zwiększania efektywności sprzedaży.
Jego mottem zawodowym jest: Rozwój managerów na wielu płaszczyznach – co oznacza podnoszenie ich kwalifikacji i efektywności.
Zaprojektował i przeprowadził autorskie warsztaty rozwoju managerów – program KPP (Koordynatorów Partnerów Play) oraz warsztaty rozwoju liderów (Leader Program Play). Zrealizował szkolenia Personal Branding w procesie sprzedaży nieruchomości szkoląc agentów największych biur nieruchomości w południowej Polsce.
Pasjonuje się malarstwem (www.bogdansosnowski.pl), kulturą wschodu, strategiami wojskowymi oraz językami obcymi.