Doradztwo to dla mnie wsłuchanie się w mojego partnera. To określenie obszarów, to wiedza na temat jego oczekiwań, ambicji, planów, sposobu działania. To partnerstwo w dyskusji, to analiza sytuacji, analiza stanu. To myślenie w różnych obszarach, określenie kompetencji, przestrzeni do rozwoju, określenie celu, drogi do przejścia. Zagrożeń. SWOT 😊 , SWAT oraz Navy Seals. I GROM. Strategia. Cel. Taktyka. Broń. Wróg. Obszar. Polityka. Armia. Sun Tzu.


Doradztwo biznesowe w zakresie strategii, analizy cyklu życia zespołu i stosowanych narzędzi, procesów sprzedaży, efektywności i analizy danych.
STRATEGIA
Sukces organizacji zależy od działań strategicznych. W dzisiejszych czasach kiedy osiąganie celu jest coraz większym wyzwaniem strategia staje się rzeczą kluczową organizacji.
Strategia jest ponad planem, celem, wynikiem czy taktyką. Wymaga ona zapisanych reguł i elastyczności w działaniu. Złożone sytuacje biznesowe wymagają elastyczności i myślenie o strategii polega na działaniach przenoszących nas do kolejnego poziomu rozwoju w biznesie lub w życiu.
Umiejętności strategiczne pozwalają dostrzec wpływ różnorodnych, zmiennych danych jako części wpływające na wzorzec, który warunkuje przyszłe zdarzenia oraz pozwala zmieniać zachowania w zależności od przyszłych możliwych zdarzeń.
Ważnym warunkiem strategii jest zdolność przekonania interesariuszy o podążaniu określoną w strategii drogą rozwoju. Argumenty do tego użyte są wynikiem przemyśleń, wiadomości i dyskusji.
Wyobraźmy sobie trójwymiarowe puzzle, które przemieszczają się w czasie – rolą stratega jest przekonanie organizacji do działania w określonym kierunku i elastyczne działanie podczas zachodzących procesów.
Strategia wymaga odpowiedzi na kluczowe pytania :
Co oznacza zwycięstwo organizacji lub zespołu ?
Kiedy lider określa zwycięstwo ?
Kiedy zespół i jego uczestnicy określają zwycięstwo ?
Na jakim obszarze organizacja lub zespół chce odnieść zwycięstwo ?
W jaki sposób organizacja lub zespół na tym polu chce tego dokonać ?
Co stanowi lub ma stanowić o przewadze konkurencyjnej na wybranym obszarze ?
Jakie kompetencje muszą być opanowane do odniesienia zwycięstwa ?
Jak wygląda system zarządzania wiedzą w organizacji lub zespole ?
Dzisiejszy biznes musi elastycznie podchodzić do zachodzących zmian, musi je zauważać, monitorować i jak najszybciej dostosowywać się do rynku, oczekiwań klientów oraz działań konkurencji. Szybkość wprowadzenia zmiany oraz elastyczność są warunkiem wygranej. Innowacyjność oznacza wprowadzanie rozwiązań przewidujących przyszłe potrzeby klientów.

ANALIZA ZESPOŁU
Analiza zespołu zaczyna się od świadomości tego w jakiej fazie cyklu zespołu się on znajduje.
Cztery podstawowe fazy istnienia zespołu wymagają stosowania innych narzędzi.
Faza powstania
W tej fazie najważniejszą rzeczą jest określenie wizji, misji i strategii operacyjnej.
Drugim punktem są zasady obowiązujące zespół, najlepiej jeżeli są one uzgodnione przez wszystkich członków zespołu i powtarzane cyklicznie oraz komunikowane do nowych członków i do współpracujących podmiotów.
W fazie powstawania należy przeanalizować proces rekrutacji. Dziś jest on współdziałaniem kilku części organizacji : np. zespół sprzedażowy rekrutuje dział HR, marketing i sama sprzedaż.
Komunikacja. Ustalenie zasad komunikacji, grup wzajemnie się komunikujących, kanałów komunikacji, czasu i odpowiedzialności umożliwia maksymalizację przepływu informacji oraz zabezpiecza przed chaosem.
Faza wzrostu
Istotnymi narzędziami w tej fazie są narzędzia kreacji i innowacji np. burze mózgów lub mapy myśli.
Również feedforward i feedback mogą istotnie wpływać na rozwój zespołu i jego poszczególnych uczestników.
Faza dojrzałości
Coaching i mentoring to dwa zagadnienia które managerowie zespołów mogą użyć do dalszego scalania i wzmacniania swoich partnerów w zespole.
Szeroka gama narzędzi coachingowych pozwala rozwijać managerów na różnych płaszczyznach oraz wydobywać maksimum umiejętności i talentów.
Najważniejszym jest dla mnie umiejętność zadawania pytań otwartych. Dodatkowo, pytania te zadane w pozytyw i przyszłość najlepiej otwierają procesy myślowe rozmówcy.
Mentoring pozwala na skrócenie wielu procesów i poszukiwań. Uważam, że obecnie jest to narzędzie do otwierania dyskusji do czego potrzeba zbudowania dużego zaufania pomiędzy managerem a jego współpracownikiem aby stworzyć atmosferę swobodnej komunikacji i możliwości kwestionowania status quo.

Faza spadku
W tej fazie podstawą jest dla mnie analiza baz klientów, możliwość angażowania w nowe projekty i tzw „back to the basis” czyli poprzednich narzędzi wymienionych we wcześniejszych fazach.